XV Kongres Medycyny Rodzinnej

28-31 maja 2015

, Karpacz
Razem dla Zdrowia
Uczestnicy
1300
Realizacja dla

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Zakres obsługi
Catering
Materiały konferencyjne
Obsługa uczestników
Serwis medialny
Sponsorzy
Obsługa techniczna
Imprezy towarzyszące

XV KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ


Temat najbliższego, XV Kongresu Medycyny Rodzinnej, brzmi ”Razem dla zdrowia”. Dobrze obrazuje on doświadczenia ostatnich miesięcy. Nasza specjalizacja dla swojego rozwoju, wymaga zaangażowania wszystkich lekarzy rodzinnych i skupiających ich organizacji. Medycyna rodzinna musi być otwarta na współpracę z lekarzami innych specjalności, władzami samorządowymi, politykami i administratorami systemu. Dla nas zawsze najważniejsza jednak będzie dobra opinia wyrażana o podstawowej opiece zdrowotnej w przeprowadzanych badaniach dotyczących satysfakcji pacjentów, która wyraźnie wskazuje, że współpraca pomiędzy nami układa się bardzo dobrze. Podkreślamy, że realizując ideę współdziałania, dwie organizacje – Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Federacja Porozumienie Zielonogórskie podjęły się wspólnego przygotowania najważniejszego w Polsce edukacyjnego i naukowego wydarzenia w medycynie rodzinnej – XV Kongresu Medycyny Rodzinnej. Wyrażamy nadzieję, że Kongres pokaże jak dużą wagę lekarze opieki podstawowej przykładają do edukacji, podnoszenia kwalifikacji i własnego rozwoju zawodowego. Dla osób zainteresowanych działalnością naukową będzie on stanowił miejsce prezentacji własnych badań i krytycznych dyskusji na ich temat. Natomiast lekarze, dla których organizacja praktyk i poprawa jakości świadczeń stanowią istotne zagadnienia, w czasie zbliżającego się spotkania będą mieli okazje do swobodnej wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniami.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna TUTAJ