V Kongres Prawa Medycznego

1-2 grudnia 2016

, Kraków
Uczestnicy
300
Realizacja dla

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

V KONGRES PRAWA MEDYCZNEGO


V Kongres Prawa Medycznego to prestiżowe wydarzenie naukowe łączące blisko 300 osób z całej Polski reprezentujących zawody medyczne i prawnicze.

Kongres odbył się w terminie 1-2 grudnia 2016 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kongres Prawa Medycznego to okazja do dialogu pomiędzy środowiskiem medycznym, prawnikami i pacjentami w celu zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania i korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Z udziałem autorytetów w zakresie prawa medycznego podjęte zostały tematy stanowiące rzeczywiste problemy dla uczestników systemu ochrony zdrowia:

  • problematyka dowodów w sprawach medycznych, w tym w szczególności znaczenie dowodu z sekcji zwłok;
  • błędy medyczne;
  • dokumentacja medyczna;
  • przekształcenia podmiotów leczniczych;
  • dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami orzekającymi o zdarzeniach medycznych;
  • problemy w zakresie refundacji leków.