szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej – poziom 2


Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszenia on-line
i przesłanie kopii dowodu wpłaty do 3 dni od daty rejestracji na adres e-mail: kurs@zizce.edu.pl
W przypadku korzystania z dofinansowania Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce konieczne jest przesłanie zaświadczenia z biura Kolegium o niezaleganiu ze składkami.

UWAGA:
W przypadku braku zaświadczenia uczestnik będzie musiał dopłacić różnicę 650 zł.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do dnia 21 września 2021 roku organizatorzy zwracają wpłaty pomniejszone o 5% kosztów operacyjnych, po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać przesłana na piśmie (kurs@zizce.edu.pl) – decyduje data wpłynięcia pisma.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia lub zaproponowania alternatywnego terminu.