poziom 2 - program szkolenia

MODUŁ 1
Prowadzenie i wspomaganie małych grup

sesja temat metoda Czas - 270'
M 1.1 Wprowadzenie Ćwiczenie 15'
M 1.2 Co to jest mała grupa Burza mózgów 15'
M 1.3 Dynamika małych grup Prezentacja/dyskusja 30'
M 1.4 Rozwiązywanie problemów w grupie Gra symulacyjna 60'
M 1.5 Gdzie jesteśmy Dyskusja 15'
przerwa
M 1.6 Wybierz cytat Prezentacja/dyskusja 30'
M 1.7 Moderowanie małych grup Ćwiczenie refleksyjne 30'
M 1.8 Rozkład ról w grupie Ćwiczenie interaktywne 60'
M 1.9 Podsumowanie modułu Dyskusja grupowa 15'

MODUŁ 2
Praca z trudnym rezydentem

sesja temat metoda Czas - 260'
M 2.1 Wprowadzenie Ćwiczenie relaksacyjne 20'
M 2.2 Napotkane problemy Praca w parach / grupowa burza mózgów 20'
M 2.3 Problem z rezydentem Prezentacja/dyskusja 30'
M 2.4 Rozpoznanie problemu Ćwiczenia z podziałem na role 45'
M 2.5 Dotychczasowe refleksje Dyskusja plenarna 20'
przerwa
M 2.6 Jakie znamy sposoby interwencji? Dyskusja w podgrupach 25'
M 2.7 Praca z trudnym rezydentem Prezentacja/dyskusja 20'
M 2.8 Rola nauczyciela Dyskusja plenarna 20'
M 2.9 Prawa i obowiązki rezydenta Dyskusja plenarna 30'
M 2.10 Podsumowanie sesji Dyskusja plenarna 30'

MODUŁ 3
Nauczanie przez konsultację

sesja temat metoda Czas - 270'
M 3.1 Wprowadzenie do sesji Prezentacja 5'
M 3.2 Jaka jest wartość konsultacji w nauczaniu? Burza mózgów / odgrywanie ról 40'
M 3.3 Koncepcje nauczania i jego cele Prezentacja 20'
M 3.4 Jak mogę wykorzystać konsultację w nauczaniu? Praca w grupach 40'
M 3.5 Podsumowanie pracy w grupach Podsumowanie pracy w grupach 10'
M 3.6 Metody nauczania Prezentacja 20'
przerwa
M 3.7 Konsultacja w praktyce Analiza nagrania wideo 45'
M 3.8 Jak oceniać konsultację? Prezentacja 15'
M 3.9 Ocena konsultacji Praca w grupach / odgrywanie ról 30'
M 3.10 Praktyczne problemy Praca w grupach 30'
M 3.11 Podsumowanie sesji Dyskusja plenarna 15'

MODUŁ 4
Plan nauczania dla programu kształcenia

sesja temat metoda Czas - 270'
M 4.1 Kim jesteśmy? Formalne (ponowne) przedstawienie uczestników 10'
M 4.2 Znaczenie podstawowych terminów w planowaniu edukacji Małe grupy / dyskusja 10'
M 4.3 Zrozumieć program kształcenia Prezentacja interaktywna 20'
M 4.4 Wprowadzanie programu w życie – prezentacja przypadku Małe grupy / burza mózgów / dyskusja 20'
M 4.5 Budowanie sesji dydaktycznej opartej na przypadku Dwie grupy 60'
M 4.6 Prezentacja Odgrywanie ról w grupach / dyskusja 15'
przerwa
M 4.7 Wprowadzenie programu w życie – wstęp Prezentacja 5'
M 4.8 Jak z programu powinien korzystać nauczyciel? Praca w grupie / dyskusja plenarna 30'
M 4.9 Planowanie sesji Grupowa burza mózgów / praca w grupie 20'
M 4.10 Przygotowanie materiałów dydaktycznych Praca w grupach 60'
M 4.11 Przedstawienie pakietów dydaktycznych Prezentacja plenarna I dyskusja 5'
M 4.12 Podsumowanie sesji Dyskusja plenarna 5'