poziom 1 - program szkolenia

MODUŁ 1
Wstęp – jak być dobrym nauczycielem

sesja temat metoda
M 1.1 Kim jesteśmy Przedstawienie uczestników
M 1.2 O czym jest kurs Prezentacja 1.1
M 1.3 Gra „Rekiny” Ćwiczenie relaksacyjne
M 1.4 Wprowadzenie do pracy w grupie
– kim jest dobry instruktor?
Burza mózgów/dyskusja w małych grupach
M 1.5 Raporty grup Prezentacja grupowa – 3 minuty na grupę
M 1.6 Kim jest dobry instruktor? Prezentacja 1.2
M 1.7 Jakie są moje edukacyjne potrzeby jako nauczyciela? Dyskusja w małych grupach

MODUŁ 2
Podstawy teorii edukacji i oceny

sesja temat metoda
M 2.1 Teoria edukacji dla nauczycieli Prezentacja interaktywna 2.1, pary i małe grupy
M 2.2 Stosowanie teorii – przeszkody w nauce Dyskusja grupowa
M 2.3 Prezentacja grupowa Dyskusja plenarna
M 2.4 Ocena ustna Wprowadzająca dyskusja w małych grupach
M 2.5 Teoria oceny dla nauczycieli Prezentacja
M 2.6 Jaka jest moja rola w ocenianiu ucznia? Dyskusja w małych grupach i dyskusja plenarna
M 2.7 Ocena w mojej praktyce Zadanie grupowe (stworzyć plakat)
M 2.8 Przegląd plakatów Przegląd plakatów

MODUŁ 3
Metody nauczania i ocena zwrotna

sesja temat metoda
M 3.1 Co wiemy o metodach nauczania Burza mózgów w małych grupach
M 3.2 Prezentacja wyników pracy w grupach Prezentacje plenarne i dyskusja
M 3.3 Metody nauczania Prezentacja
M 3.4 Odkrywanie metod nauczania Ćwiczenie wideo w grupach
M 3.5 Ocena zwrotna w praktyce Prezentacja
M 3.6 Stosowanie oceny zwrotnej w nauczaniu Ćwiczenie w trójkach
M 3.7 Refleksja na forum Dyskusja plenarna

MODUŁ A
Specjalizacja z medycyny rodzinnej w Polsce

sesja temat metoda
M A.1 Akty prawne i program specjalizacji Prezentacja
M A.2 Kim jest kierownik specjalizacji? Dyskusja w małych grupach
M A.3 Prezentacja grupowa Dyskusja plenarna
M A.4 Rola kierownika specjalizacji Prezentacja

MODUŁ 4
Style i indywidualne plany uczenia się

sesja temat metoda
M 4.1 Jaki jest mój styl uczenia się? Ćwiczenie plenarne
M 4.2 Przegląd teorii stylów uczenia się Prezentacja 4.1
M 4.3 Style uczenia się innych Ćwiczenie plenarne
M 4.4 Style uczenia się – zastosowanie praktyczne w nauczaniu Ćwiczenie w trójkach
M 4.5 Jak stworzyć plan uczenia się? Prezentacja 4.2
M 4.6 Pokaz odgrywania ról Odgrywanie ról na forum
M 4.7 Tworzenie indywidualnego planu uczenia się Ćwiczenie w małych grupach

MODUŁ B
Kompetentny nauczyciel medycyny rodzinnej

sesja temat metoda
M B.1 Rozwój ustawiczny nauczycieli medycyny rodzinnej i program akredytacji EURACT Prezentacja
M B.2 Jakie są moje kompetencje w nauczaniu medycyny rodzinnej? Ćwiczenia w małych grupach
M B.3 Podsumowanie pracy w grupach Dyskusja plenarna

MODUŁ 5
Nauczanie poprzez odgrywanie ról

sesja temat metoda
M 5.1 Podstawy teoretyczne Prezentacja z elementami dyskusji w małych grupach
M 5.2 Wykorzystanie odgrywania ról Dyskusja w małych grupach
M 5.3 Jak to pomaga? Dyskusja plenarna
M 5.4 Przygotowanie scenariusza Dyskusja w małych grupach
M 5.5 Przedstawienie przygotowanych ról Prezentacja na forum plenarnym

MODUŁ 6
Przygotowanie praktyki i tworzenie programu

sesja temat metoda
M 6.1 Jak tego nie robić! Odgrywanie ról przez nauczycieli
(lub nagranie wideo) – Dyskusja
M 6.2 Przygotowanie praktyki i tworzenie planu nauki Prezentacja
M 6.3 Pierwsze 28 dni w praktyce Tworzenie programu nauczania w grupach
M 6.4 Program nauczania Sprawozdania z pracy grup