szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej

Zapraszamy do uczestnictwa w Kursach Leonardo - Euract -szkoleniach dla nauczycieli medycyny rodzinnej.
Pierwotne kursy Leonardo Euract zostały opracowane przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wspólnie z Europejską Akademią Nauczycieli Medycyny Rodzinnej (EURACT)
i projekt programu Leonardo da Vinci Towards Development of the European Network of Postgraduate and Continuing Education for Family Physicians realizowany przez międzynarodowe konsorcjum.
Kurs Leonardo EURACT jest szkoleniem przygotowującym lekarzy rodzinnych do pełnienia roli nauczyciela - trenera we własnej praktyce. Kurs uzyskał rekomendację Europejskiej Akademii Nauczycieli Medycyny Rodzinnej (EURACT), Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.
W trakcie kursu przewidziano zastosowanie zróżnicowanych technik edukacyjnych. Podczas wykładów prezentowane jest podsumowanie obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w zakresie omawianej problematyki. Niektóre z nich stanowią wyłącznie wprowadzenie do samodzielnej pracy uczestników w małych grupach lub do dyskusji plenarnych. W programie przewidziano także szereg ćwiczeń praktycznych.

W latach 2005-2008 Kurs Leonardo-Euract - szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej ukończyło blisko 380 osób z całej Polski. Obecna wersja szkolenia została przygotowana w ramach programu Leonardo da Vinci (nr projektu: 2010-1-PL1-LEO05-11460 Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP))

Celem Kursów Leonardo - Euract jest wsparcie procesu rozwoju zawodowego nauczycieli medycyny rodzinnej
w Europie.


Adresatami kursów są nauczyciele medycyny rodzinnej oraz lekarze rodzinni zamierzający podjąć się roli kierownika specjalizacji.