szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej – poziom 2

Kurs zaawansowany (poziom 2) – skierowany do nauczycieli medycyny rodzinnej, którzy ukończyli kurs podstawowy (poziom 1) i są aktywnie zaangażowani w proces nauczania.

Bazując na wiedzy i umiejętnościach nabytych dzięki ukończeniu kursu podstawowego oraz indywidualnych doświadczeniach uczestników – kurs poziomu 2 nastawiony jest na dogłębną analizę szczególnych zagadnień i problemów występujących w procesie nauczania. Kurs składa się z 4 modułów skupionych wokół tematyki: moderowania pracy w małych grupach, reagowania na problemy uczestników procesu kształcenia, nauczania poprzez proces konsultacji oraz konstrukcji efektywnych programów edukacyjnych. Materiały edukacyjne przygotowane są w przystępnej i przejrzystej formie oraz zawierają wykaz literatury uzupełniającej do każdego modułu.

Zastosowane metody dydaktyczne są aktywne, stawiające na wykorzystanie doświadczenia i zaangażowania uczestników. Ukończenie kursu pozwala nie tylko na doskonalenie kompetencji dydaktycznych, lecz także daje ugruntowane podstawy do dalszego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji medycznej, do poziomu eksperta.

Interaktywny charakter kursu oraz nacisk na współpracę z pozostałymi uczestnikami tworzy warunki rozwoju sieci nauczycieli medycyny rodzinnej, stanowiącej podstawę harmonizacji procesu nauczania w naszym kraju. Program, zakres oraz treści kursu zostały opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów Europejskiej Akademii Nauczycieli Medycyny Rodzinnej (EURACT),
a jego międzynarodowa implementacja zmierza do wyrównania różnic kompetencyjnych pomiędzy nauczycielami medycyny rodzinnej w różnych krajach Europy.

Program szkolenia obejmuje następujące moduły dydaktyczne:
Moduł 1 – Rozwój i prowadzenie małych grup
Moduł 2 – Praca z trudnym rezydentem
Moduł 3 – Nauczanie poprzez konsultacje
Moduł 4 – Plan nauczania dla programu kształcenia

Kurs realizowany jest w intensywnym cyklu 2,5-dniowym.
Ukończenie kursu zaawansowanego jest jednym z wymogów aplikowania o uczestnictwo w kursie eksperckim (poziom 3).

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikat uczestnictwa

Uczestnictwo w kursie upoważnia do zdobycia 24 punktów edukacyjnych.