szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej – poziom 1

Kurs Leonardo EURACT poziom I skierowany jest do osób rozpoczynających pracę w charakterze nauczyciela w praktyce lekarza rodzinnego. Jego celem jest poprawa umiejętności nauczania typu jeden-do-jednego, zapewnienie dyseminacji wiedzy i umiejętności uczestników kursu w ich własnych krajach oraz wsparcie procesu rozwoju nauczania medycyny rodzinnej w krajach europejskich. Kurs obejmuje głównie interaktywne metody edukacyjne z minimalnym zakresem form o charakterze wykładowym.

Kurs składa się z 8 modułów:
Moduł 1 – Wstęp – jak być dobrym nauczycielem
Moduł 2 – Podstawy teorii edukacji i oceny
Moduł 3 – Metody nauczania i ocena zwrotna
Moduł A – Specjalizacja z medycyny rodzinnej w Polsce
Moduł 4 – Style i osobiste plany uczenia się
Moduł B – Kompetentny nauczyciel medycyny rodzinnej
Moduł 5 – Nauczanie poprzez odgrywanie ról
Moduł 6 – Przygotowanie praktyki i tworzenie programu

Kurs realizowany jest w intensywnym cyklu 2,5-dniowym.
Ukończenie kursu zaawansowanego jest jednym z wymogów aplikowania o uczestnictwo w kursie zaawansowanym (poziom 2).

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikat uczestnictwa

Uczestnictwo w kursie upoważnia do zdobycia 24 punktów edukacyjnych.