KOntakt z ORGANIZATOREM

ZiZ CENTRUM EDUKACJI

Adres: 31-131 Kraków, ul Garbarska 13/3
Tel: +12.422.09.20
Fax: +12.421.40.50
kontakt w sprawie kursów: kurs@zizce.edu.pl