Etapy kursów

KURS PODSTAWOWY - POZIOM I – skierowany do lekarzy nie posiadających żadnego doświadczenia w nauczaniu celem ich zaznajomienia z podstawowymi zasadami nauczania w miejscu pracy. Składa się z 8 modułów dotyczących m.in. podstawowych teorii edukacji i oceny, metod nauczania i dawania informacji zwrotnej, stylów uczenia się, nauczania poprzez odgrywanie ról oraz opracowywania programów kursów szkoleniowych.

KURS ZAAWANSOWANY - POZIOM II – skierowany do nauczycieli medycyny rodzinnej, którzy ukończyli kurs podstawowy i są zaangażowani w proces nauczania akademickiego. Składa się z 4 modułów skupionych wokół tematyki: moderowania pracy w małych grupach, reagowania na problemy uczestników procesu kształcenia, nauczania poprzez proces konsultacji oraz konstrukcji efektywnych programów edukacyjnych.

KURS EKSPERCKI - POZIOM III – skierowany do doświadczonych nauczycieli akademickich celem pobudzenia ich aktywności w obszarze konstrukcji programów nauczania i rozwoju umiejętności eksperckich. Jest to wielomiesięczny program edukacyjny, obejmujący 2 spotkania robocze, szeroki zakres pracy indywidualnej oraz konsultacji z wyznaczonym opiekunem merytorycznym.

W ramach nowej edycji kursów Leonardo Euract zapraszamy do uczestnictwa w kursie podstawowym (poziom 1)
oraz kursie zaawansowanym (poziom 2).