VIII Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy - Lekarze Rodzinni,

W bieżącym roku, w dniach 29-30 marca, w Krakowie odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które tradycyjnie odbywa się na wiosnę, co 2 lata i poświęcone jest edukacji oraz poprawie jakości.

Od dwóch lat szybko zwiększa się liczba podmiotów i praktyk uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w medycynie rodzinnej.  Wielu lekarzy rodzinnych zgłasza gotowość podjęcia trudnych oraz odpowiedzialnych zadań kierownika specjalizacji. W nowych uczelniach medycznych powstają zakłady planujące kształcenie studentów w medycynie rodzinnej. Praktyki z sukcesem przygotowują się do akredytacji i ją uzyskują. Pojawiają się istotne dokumenty międzynarodowe, takie jak przyjęta przed kilku miesiącami Deklaracja z Astany. Na wiele lat wyznaczy ona kierunek przekształceń w opiece podstawowej w wielu krajach świata, w tym także w Polsce.  W ustawie o POZ zapisano, że minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia kryteria monitorowania jakości świadczeń oraz zadania lekarza POZ dotyczące ciągłości i kompleksowości. Zaplanowane w tym akcie prawnym nowe metody finansowania, takie jak budżet powierzony i dodatek motywacyjny jeszcze nie doczekały się poważnej dyskusji.  

Istotą VIII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej będzie wspólna praca na rzecz ciągłego doskonalenia nauczania i stałej poprawy jakości opieki. Konferencja będzie dobrą okazją, aby przedstawić własne doświadczenia i zastanowić się nad wieloma istotnymi zagadnieniami. Da ona możliwość zapoznania się z nowymi wyzwaniami , porozmawiania, wymiany poglądów, wyciagnięcia wniosków. W efekcie, mamy nadzieję, że wpłynie na rozwój medycyny rodzinnej w naszym kraju.

Wierzymy, że uda się zorganizować interesujące spotkanie, a wieczorem zachęcić Państwa do udziału w jednym z krakowskich wydarzeń kulturalnych.
Serdecznie zapraszamy do Krakowa w ostatnich dniach marca.

prof. dr hab. n. med. Adam Windak                                                 
Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej UJ CM

dr hab. n. med. Tomasz Tomasik
Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Wróć do spisu treści