VIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej

29-30 marca 2019

Uczestnicy
150+
Realizacja dla

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Zakres obsługi
Catering
Materiały konferencyjne
Obsługa uczestników
Obsługa techniczna

VIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej


W 2019 roku, w Krakowie odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej,  wydarzenie, które tradycyjnie odbywa się na wiosnę, co 2 lata i poświęcone jest edukacji oraz poprawie jakości. 

Od dwóch lat szybko zwiększa się liczba podmiotów i praktyk uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w medycynie rodzinnej.  Wielu lekarzy rodzinnych zgłasza gotowość podjęcia trudnych oraz odpowiedzialnych zadań kierownika specjalizacji. W nowych uczelniach medycznych powstają zakłady planujące kształcenie studentów w medycynie rodzinnej. Praktyki z sukcesem przygotowują się do akredytacji i ją uzyskują. Pojawiają się istotne dokumenty międzynarodowe, takie jak przyjęta przed kilku miesiącami Deklaracja z Astany. Na wiele lat wyznaczy ona kierunek przekształceń w opiece podstawowej w wielu krajach świata, w tym także w Polsce.  W ustawie o POZ zapisano, że minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia kryteria monitorowania jakości świadczeń oraz zadania lekarza POZ dotyczące ciągłości i kompleksowości. Zaplanowane w tym akcie prawnym nowe metody finansowania, takie jak budżet powierzony i dodatek motywacyjny jeszcze nie doczekały się poważnej dyskusji.

Istotą VIII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej będzie wspólna praca na rzecz ciągłego doskonalenia nauczania i stałej poprawy jakości opieki. Konferencja będzie dobrą okazją, aby przedstawić własne doświadczenia i zastanowić się nad wieloma istotnymi zagadnieniami. Da ona możliwość zapoznania się z nowymi wyzwaniami , porozmawiania, wymiany poglądów, wyciagnięcia wniosków. W efekcie, mamy nadzieję, że wpłynie na rozwój medycyny rodzinnej w naszym kraju.


Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.