KONFERENCJA: Poprawa skuteczności w zakresie ograniczenia podaży środków zastępczych

6-7 grudnia 2016 roku

, Warszawa
Uczestnicy
300
Realizacja dla

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Poprawa skuteczności w zakresie ograniczenia podaży środków zastępczych


Celem konferencji był przegląd sytuacji w obszarze podaży środków zastępczych, jak również określenie rekomendowanego kierunku zmian prawnych, instytucjonalnych i kompetencyjnych, ułatwiających zapobieganie wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych. 

Konferencja zorganizowana została z ramienia Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Organizatorem wykonawczym była Państwowa Inspekcja Sanitarna.