Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Kraków, 2-3 marca 2018

, Kraków
Zakres obsługi
Materiały konferencyjne
Obsługa uczestników
Sponsorzy
Serwis medialny

Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Jakość opieki i skuteczność leczenia 


Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego - jakość opieki i skuteczności leczenia jest świetną okazją do przedstawienia nowych technologii diagnostycznych, osiągnięć badań podstawowych, postępów w leczeniu chirurgicznym, interwencyjnym i farmakologicznym. Uwaga zostanie poświęcona wątkowi praktycznych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności leczenia. Interdyscyplinarny charakter tego spotkania zależy od jego uczestników. Dlatego też oczekujemy udziału kolegów internistów, chirurgów naczyniowych, kardiologów, flebologów, angiologów zachowawczych i radiologów interwencyjnych a także badaczy - teoretyków zajmujących się biologią naczyń. 

Uczestnictwo w Kongresie potwierdzone zostanie certyfikatem uczestnictwa. Za udział w Kongresie przyznane będą punkty edukacyjne.


Szczegóły dotyczące Kongresu można zaleźć TUTAJ