I Kongres Prawa Medycznego

4-5 grudnia 2012

Uczestnicy
200
Realizacja dla

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

Zakres obsługi
Catering
Materiały konferencyjne
Obsługa uczestników
Serwis medialny

I Kongres Prawa Medycznego


W Collegium Novum UJ odbył I Kongres Prawa Medycznego zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Tematyka kongresu skoncentrowana była na zagadnieniach odpowiedzialności karnej personelu medycznego, prawnych aspektach zgonu, alternatywnych drogach dochodzenia roszczeń, prawnych aspektach gospodarki lekiem.