VI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej

27 marca 2015 roku

, Kraków
Uczestnicy
150
Realizacja dla

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Zakres obsługi
Catering
Materiały konferencyjne
Obsługa uczestników
Serwis medialny

6 ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej


Z dużą radością zapraszamy Państwa do udziału w szóstej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej. Rok 2015 będzie kolejnym, jakże ważnym, dla przyszłości medycyny rodzinnej w naszym kraju, jako dyscypliny i specjalności medycznej. Zapowiadane zmiany funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dotyczące naszych praktyk, stwarzają kolejne wyzwania i budzą zrozumiałe niepokoje. Nie możemy jednak przy tym zapominać o jakże ważnych działaniach związanych z efektywnym nauczaniem medycyny rodzinnej. Od naszego ostatniego krakowskiego spotkania, w roku 2013, podjęto wysiłki mające na celu lepsze przygotowanie lekarzy rodzinnych - nauczycieli do efektywnego kształcenia podopiecznych w swoich praktykach. Mimo różnorodnych inicjatyw podejmowanych w tym zakresie, nadal nie udało się niestety wprowadzić rozwiązań systemowych, mających na celu umożliwienie podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych wśród lekarzy praktykujących. A przecież budując przyszłość medycyny rodzinnej musimy dbać o jakość kształcenia. W procesie doskonalenia zawodowego ważna jest integracja działań edukacyjnych z działaniami zmierzającymi do poprawy jakości opieki w praktykach. Właśnie dlatego w programie tegorocznej konferencji chcielibyśmy przede wszystkim zaprezentować doświadczenia edukacyjne z całej Polski zogniskowane wokół istotnych problemów codziennej praktyki lekarza rodzinnego. Wyrażamy nadzieję, że zarówno tematyka konferencji jak i jej interaktywna forma zaspokoją Państwa wysokie oczekiwania.