4 Ogólnopolski Kongres
Ratowników Medycznych

13-15 października 2016

, Kraków
Uczestnicy
800
Zakres obsługi
Catering
Materiały konferencyjne
Obsługa uczestników
Obsługa medialna

4 Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych


Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych dla tej grupy zawodowej. Z roku na rok wydarzenia przyciąga coraz większą liczbę uczestników. 4 Ogólny Kongres Ratowników MedycznychDATA: 13-15 października 2016        MIEJSCE: Kraków        LICZBA UCZESTNIKÓW: 800